Konstruktör Höganäs
Om- och tillbyggnad av enbostadshus
Arkitekt: Arkitektkontoret Holtenäs & Holtenäs
Status: Slutfört

Klicka på bilderna nedan för bättre skärpa