Kontrollansvarig Höganäs
Nyproduktion av fritidshus, Borohus
Status: Slutbesked

Klicka på bilderna nedan för bättre skärpa