Kontrollansvarig Höganäs samt konstruktion
Tillbyggnad av fritidshus samt nyproduktion av ett gästhus
Status: Slutbesked

Klicka på bilderna nedan för bättre skärpa