Kontrollansvarig Helsingborg
Nyproduktion av ett Ekjöhus med garage
Status: Byggstart våren 2019

Klicka på bilderna nedan för bättre skärpa