Konstruktör och kontrollansvarig Helsingborg
Ombyggnad av enbostadshus
Arkitekt: Bengt Husritare AB
Status: pågående

Klicka på bilderna nedan för bättre skärpa